Kısa Özgeçmiş – Doç. Dr. A. Kadir Tepeler

Adı Soyadı: Abdulkadir TEPELER

Doğum Yılı: 1978

1978 yılında doğan Dr Abdulkadir Tepeler 2002 yılında Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun olduktan sonra kutsal mesleğe ilk adımını 2002 yılında tarihi İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi (Çapa) Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalında atmıştır. 2002-2004 yılları arasında Çocuk cerrahisi tecrübesi kazandıktan sonra uzmanlık sınavına tekrar girerek Üroloji ihtisasına başladı.

"Çocuk cerrahisi asistanlığı yaptığım 2 yıl içinde cerrahinin temel prensiplerini ve o zamanki kıymetli hocalarımdan hasta takibi konusunda detayları öğrendim. Titiz hasta bakımını gerektiren ve çocuklardaki bütün cerrahi disiplinleri barındıran bu bölümde görev yaparken Çocuk Ürolojisi alanına ilgi duymaya başladım. Henüz o dönemde resmi yan dal olmamasına rağmen Çocuk Ürolojisi alanında komplike vakaları gerçekleştirerek tecrübe kazandım."

2004-2009 yılları arasında Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde Üroloji uzmanlık eğitimini aldı. Çocuk ürolojisi ve endoüroloji ile yakından ilgilenip pek çok akademik çalışmalarda bulundu.

‘’İhtisasımı Üroloji alanında devam ettirmek için tekrar uzmanlık sınavına girerek 2004 yılında Üroloji ihtisası yapmaya hak kazandım. O dönem endoürolojik yöntemlerin (laparoskopik ve endoskopik cerrahi: perkütan nefrolitotomi (PCNL), üreterorenoskopi (URS), Laparoskopik onkolojik cerrahi) yaygın olarak yapıldığı Haseki Eğitim Araştırma Hastanesi Üroloji Kliniği’nde uzmanlık eğitimi aldım. Bu süre zarfında (2004-2009) Avrupa Üroloji Derneğinin düzenlediği bütün kongrelere sözel bildiriler sunmak üzere katıldım. Minimal invaziv yöntemler (Endoskopik taş tedavisi ve laparoskopik cerrahi) ve Çocuk Ürolojisi alanlarında bilimsel aktiviteleri yakından takip edip, birçok ulusal ve uluslararası bilimsel dergilerde çalışmalar yaptım. 2009 yılında ‘Taş hastalığında laparoskopik cerrahi’ başlıklı tez ile uzmanlık eğitimim başarıyla tamamlanmış oldu.’’

Zorunlu devlet hizmet görevi için 1 yıl Diyarbakır’da Silvan ilçesinde Dr. Yusuf Azizoğlu Devlet Hastanesinde bulunduktan sonra Ekim 2010’da yeni kurulan Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı’nda Yardımcı Doçent olarak göreve başladı.

‘’Hayalim araştırmalar yapan bir akademisyen olmaktı. Sürekli yeni yayınlanan makaleler okur, onlardan aldığım ilham ile projeler geliştirirdim. Diyarbakır’da bulunduğum sürede de boş durmayıp çalışmalar yaptım. Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji ve Çocuk Ürolojisi ile ortak çalışmalar yaptım. 1 ay yıllık izin hakkımı o dönem Çocuk Ürolojisi Bölüm Başkanı Prof Dr Abdurrahman Önen gibi çok değerli bir hoca ile çalışarak geçirdim.’’

Ekim 2010- Eylül 2013 yılları arasında Yardımcı Doçent olarak görev yaptıktan sonra 1 yıl süreyle Amerika’da University of Wisconsin (USA)’de araştırma görevlisi olarak görev yaptı. Ekim 2014’de yurda geri döndüğünde Doçentlik sınavını geçerek Doçent Dr olmaya hak kazandı. 2016 yılına kadar bu görevine devam etti. Bezmialem Vakıf Üniversitesi Hastanesinde Türkiye’de ilk olan taş hastalıkları polikliniğini kurup, özellikle komplike taş hastalarının (anomalili böbrekler, çocukluk çağı hastaları, staghorn taşlar, spastik problemi olan hastalardaki taş hastalıkları gibi) tedavileri ile ilgilendi.

‘’Bezmialem’de görev yaptığım dönemde popüler olan mikroperkütan nefrolitotomi (mikroperk) ve ultramini perkütan nefrolitotomi gibi operasyon tekniklerini uygulayıp bu konularda uluslararası literatüre önemli katkılarda bulundum. 1yıl görev yaptığım Amerika Birleşik Devletleri’nin sayılı merkezlerinden biri olan University of Wisconsin (USA), Kidney and Stone Center’de o dönem Dünya Endoüroloji Derneği başkanlık görevini yürüten Prof Dr Steven Nakada ile bilimsel araştırmalar yapma ve yayınlama şansım oldu.’’

Yaptığı akademik çalışmalardan dolayı Bezmialem Vakıf Üniversitesi yöneticiler tarafından teşekkür-takdir plaketi verilip, akademisyenlerin bilimsel çalışmalarını artırmak için kurulan Proje Destek Ofisinde Koordinatör yardımcılığı görevini yürüttü.

Avrupa’da ülkemizi öncelikle 2011-2014 yılları arasında Avrupa Üroloji Derneği (EAU) Genç Akademik Ürologlar Ürolityazis çalışma grubunda, 2014 -2018 yılları arasında akademik başarılarından dolayı Avrupa Üroloji Derneği Taş Hastalıkları Kılavuzu komitesine seçilerek temsil etti.  Tüm dünyada ürologların mesleki pratiklerine yön veren Avrupa kılavuzlarının taş hastalıkları bölümünde yazarlık yaptı.


Yurtiçi ve yurtdışında pek çok kongre, kurs ve panelde konuşmacı olarak görev alıp, ulusal ve uluslararası prestijli dergilerde hakemlik görevi yaptı. Uluslararası SCI/SCI-E dergilerde 100’ün üzerinde, ulusal bilimsel dergilerde 40’ın üzerinde makalesi mevcut olup, bu makaleler 3000 üzerinde atıf almıştırGoogle scholar h indexi 30 olup, Türkiye’de en çok atıf alan 500 akademisyen arasında listelenmektedir.

TOP