İdrar Kaçırma Tedavisindeki Ameliyat Yöntemleri – Dr. Tepeler

İdrar kaçırma (üriner inkontinans) etkilenen bireylerin yaşam kalitesini önemli ölçüde bozan yaygın bir durumdur. Yaşam tarzı değişiklikleri ve pelvik taban egzersizleri gibi önlemler genellikle tedavinin ilk basamağını oluştururken, bu yöntemlerin etkisiz veya yetersiz kaldığı durumlarda cerrahi müdahaleler çok önemli bir rol oynamaktadır.

Üriner inkontinans tedavisinde uzmanlaşmış bir ürolog olarak bu makale, bu durumun tedavisi için mevcut cerrahi tekniklere kapsamlı bir genel bakış sunmayı amaçlamaktadır.

idrar kaçırma

İçindekiler

İdrar kaçırma tipleri

Cerrahi seçeneklere geçmeden önce, çeşitli idrar kaçırma türlerini anlamak önemlidir. Fiziksel efor veya karın içi basıncı artıran aktiviteler sırasında istemsiz idrar kaçağı ile karakterize stres üriner inkontinans (SUI) ve ani ve kontrol edilemeyen idrar yapma dürtüsü ile karakterize urge üriner inkontinans (UUI) en yaygın iki tiptir. Karışık idrar kaçırma, hem stres hem de sıkışma bileşenlerinin bir kombinasyonunu içerir.

Stres Üriner İnkontinans (SUI) için Cerrahi Seçenekler

1.    Orta üretra askıları: Midüretral askılar stres tipte idrar kaçırma için altın standart cerrahi tedavi haline gelmiştir. Bu askılar üretraya destek sağlayarak artan abdominal basınç sırasında sızıntıyı önler. Karşılaştırılabilir etkinlik ve güvenlik profilleri ile retropubik veya transobturator yaklaşımla yerleştirilebilirler.

2.    Pubovajinal Askılar: Pubovajinal askılar, üretranın altında destekleyici bir hamak oluşturmak için otolog veya sentetik materyallerin kullanılmasını içerir. Etkili olmakla birlikte, bu işlemler midüretral askılara kıyasla daha yüksek komplikasyon oranları ile ilişkilidir.

3.    Şişirme Ajanları: Poliakrilamid hidrojel veya silikon partikülleri gibi enjekte edilebilir maddeler, üretral direnci artırmak ve kontinansı iyileştirmek için üretral submukozaya enjekte edilebilir. Minimal invaziv olmakla birlikte, sonuçların dayanıklılığı değişkenlik gösterir ve enjeksiyonların tekrarlanması gerekebilir.

 

Aşırı aktif mesane (AAM) için Cerrahi Seçenekler

 

1.    Sakral Nöromodülasyon (InterStim Terapisi): Sakral nöromodülasyon, sakral sinirlere elektrik stimülasyonu sağlayan, mesane fonksiyonunu modüle eden ve ani sıkışma ve idrar kaçırma ataklarını azaltan bir cihazın implante edilmesini içerir. Özellikle dirençli vakaları için etkilidir.

2.    Botulinum Toksin Enjeksiyonları: İdrar kesesinin detrusor kasına intravezikal botulinum toksin enjeksiyonları mesane kasılmalarını geçici olarak engelleyerek sıkışma ve idrar kaçırma ataklarını azaltabilir. Tedavinin geçici olması nedeniyle genellikle enjeksiyonların tekrarlanması gerekir.

3.    Augmentasyon Sistoplasti: Diğer tedavilere dirençli ciddi vakalarda, mesane büyütme sistoplastisi düşünülebilir. Bu cerrahi, mesane depolama kapasitesini artırmak ve mesane basıncını azaltmak için bir bağırsaktan alınan bir parça kullanılarak mesanenin büyütülmesini içerir.

 

Sonuç

Cerrahi tedavi, idrar kaçırmanın kapsamlı tedavisinde hayati bir rol oynar ve durumun hem stres hem de sıkışma bileşenleri için etkili çözümler sunar. Bununla birlikte, en uygun cerrahi yaklaşımın seçimi, potansiyel riskler ve faydalar dikkatle değerlendirilerek, hastanın anatomisine, şikayetlerine ve tedavi hedeflerine göre uyarlanmalıdır. Ürologlar olarak, üriner inkontinansı olan hastalarımızın sonuçlarını optimize etmek ve yaşam kalitelerini artırmak için cerrahi teknikler ve teknolojilerdeki gelişmelerden haberdar olmalıyız.

 

 

İletişime Geç

İlginizi Çekebilir

Yorumlar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

TOP