Ozon Tedavisi – Dr. Tepeler

Ozon, 3 oksijen atomundan (O3) oluşan, renksiz keskin kokulu bugün tıpta yaygın olarak kullanılan bir gazdır. Ozon tabakası dünya üzerinde ultraviyolenin zararlı etkilerinden korur.

Günümüzde ozon tedavisi, özellikle batı tıbbının etkili bir tedavi sunmadığı tıbbi durumlarda, gerçek bir alternatif olarak uygulanmaktadır. Ozon terapisi, ateroskleroz, iskemik kalp hastalığı, hipertansiyon, solunum yolları hastalıkları, sindirim sistemi hastalıkları, dermato-venereal, cerrahi, obstetrik-jinekolojik, nörolojik patolojiler, bulaşıcı hastalıklar vb. gibi çok sayıda yaygın hastalıkta spesifik olmayan geniş etki spektrumu ile karakterizedir.

Günümüzde ozon tedavisi, özellikle batı tıbbının etkili bir tedavi sunmadığı tıbbi durumlarda, gerçek bir alternatif olarak uygulanmaktadır.

İçindekiler

Ozon Tedavisinin Faydaları nelerdir?

Ozon tedavisinin faydaları aşağıdaki gibi özetlenebilir:

- Ozon, güçlü bakteri, mantar ve virüsleri yok etme özellikleri ile bu etkenlerin neden olduğu hastalıkların tedavisinde etkilidir; dokulara oksijen taşınması ve salınması ve oksijene bağlı süreçler üzerindeki yararlı etkisi sayesinde hipoksi semptomlarıyla ilişkili hastalıklar; kan dolaşımı üzerindeki uyarıcı etkisi sayesinde dolaşım bozuklukları; anti-enflamatuar etkisi sayesinde enflamatuar süreçler; bağışıklığı uyarıcı ve düzenleyici etkisi sayesinde immün yetmezlik durumları; hızlı ve etkili yara iyileştirme özellikleri sayesinde kötü iyileşen yaralar vb.

- Ozon terapisi, organizmanın mikroflorasının antibiyotiklere karşı duyarlılığını artırabilmekte ve tamamlayıcı bir tedavi yöntemi olarak kullanıldığında geleneksel ilaçların etkisini güçlendirebilmektedir.

Elde edilen deneyimler, ozon tedavisinin uygulama kolaylığı, hastalar tarafından iyi tolere edilebilmesi, yan etkilerinin veya komplikasyonlarının olmaması ve yüksek tıbbi-sosyal ve ekonomik verimliliği ile karakterize olduğu sonucuna varılmasını sağlamaktadır.

Ozon tedavisi faydaları son derece geniş bir etki alanına sahiptir, güçlü bir bakterisidal, virüsidal, fungisidal, immünmodülatör, antihipoksik, detoksifikasyon etkisi yaratır, hastalar tarafından iyi tolere edilir ve pratikte hiçbir yan etkiye neden olmaz.

Ozonun güçlü oksido-redüksiyon potansiyeli sayesinde,

Ozon tedavisinin patojenetik etkisi, çift etki mekanizması aracılığıyla gelişir:

 1. Lokal- yerel etki: Bakterilere, virüslere, mantarlara karşı dezenfeksiyon aktivitesine bağlı lokal etki
 2. Sistemik metabolik etki: Sistemik metabolik etki, insan vücudunun oksijen homeostazının yeniden etkinleştirilmesi ve restorasyonu ile sonuçlanmıştır.

Hangi alanlarda ozon kullanılır?

Cerrahi geçiren hastalarda

Apseler, yara enfeksiyonu, septik durumlar, peritonit, dekübit, yanıklar, kötü iyileşen yaralar, trofik ülserler, kronik osteomiyelit, tromboflebit, alt uzuvların arteriyel tıkayıcı rahatsızlıkları, diyabetik ayak, pürülan artrit, deforme edici artroz, kardiyo vasküler girişimler, ameliyat öncesi ve sonrası tedavi

İletişime Geç

Medikal- kronik hastalıklar

Kronik gastrit, kolit, peptik ülser, kronik hepatit, hepatosiroz, romatizma, artrit ve artroz, iskemik kalp hastalığı, alerjik hastalıklar, hava yolu hastalıkları, diabetes mellitus

Göz hastalıkları

Leber'in optik atrofisi, retina atrofisi, kornea hasarı

Bulaşıcı hastalıklar

Hepatit A, B, C dahil olmak üzere viral hastalıklar

Zührevi hastalıklar

Çoğunlukla cinsel yolla bulaşan hastalıklar ve komplikasyonları

Üroloji

Akut ve kronik sistit, sistopiyelonefrit, üretrit, prostatit, piyelonefrit,

Dermatoloji

Fronküloz, piyoderma, herpes, mikoz, skleroderma, sedef hastalığı, nörodermatit, egzema, büllöz dermatoz

Kozmetoloji

Akne döküntüsü, selülitler, lokal lipodistrofi, alopesi

Kadın Hastalıkları ve Doğum

Inflamatuar kadın genital hastalıkları, bakteriyel vajinozis, vulvar distrofi, gestoz, gebelik anemisi, spontan ve tehdit altında düşük, intrauterin fetüs enfeksiyonu, infertilite

Nöropatoloji

Serebrovasküler yetmezlik, periferik sinir sistemi hastalıkları, migren, spinal osteokondroz

Kimlere Ozon tedavisi uygulanmaz? Uygulanması sakıncalı durumlar nelerdir?

Akut miyokard enfarktüsü, kanamalar, hipertiroidizm, kramp eğilimi, trombositopeni, ozon alerjisi, kronik nükseden pankreatit.

Uygulama yöntemleri nelerdir? Nasıl uygulanır?

1. Lokal (bölgesel) uygulamalar:

 • Yüksek/düşük basınç koşullarında çerçeve odacıklarından ozon-oksijen gazı irigasyonu
 • Ozonlanmış solüsyonlarla hidropres temizleme tedavisi.
 • Düşük basınç koşullarında "vantuz" altında küçük vücut yüzeylerinin ozon-oksijen gazı ile irrigasyonu.
 • Ozon-oksijen gaz karışımının deri altına enjeksiyonu (deri altı kabarcıklar).
 • Ozon-oksijen gaz karışımının intravajinal sürekli akışlı insüflasyonları.
 • Ozonlanmış su ince dispersiyonları ile intravajinal sürekli akışlı instilasyon
 • Ozon-oksijen gaz karışımının intra-artiküler enjeksiyonu.
 • Ozonlanmış sıvıların ve antiseptiklerin harici uygulaması.
 • Ozonlanmış antiseptikler ile intraplevral ve intraperitoneal irrigasyon.
 • Ozonlanmış merhem ve yağların haricen uygulanması.
 • Kabarcıklı ozon banyoları.
 • Çerçeve odaları vasıtasıyla kabarcıklı lokal ozon banyoları.
 • Ozon duşu.
 • Ozon buharlı sauna.
 • Ozon-oksijen gazı irigasyonu.
 • Ozonlanmış su ince dispersiyonları ile sulama.
 • Ozonlanmış yağlarla vakum titreşimli masaj.

2. Sistemik uygulamalar:

 • Majör ozonlu otohemoterapi (klasik).
 • Minör ozonlanmış otohemoterapi.
 • Ozonlanmış kan ve plazma transfüzyonu
 • Ozonlanmış fizyolojik salin solüsyonunun parenteral damla damla infüzyonu.
 • Büyük hacimlerde otolog kanın ekstrakorporeal (sürekli akışlı) ozon tedavisi (EBOO veya RHP).
 • Ozon-oksijen gaz karışımı ile akupunktur tedavisi.
 • Ozon ile intraportal infüzyon tedavisi.
 • Ozonlanmış solüsyonların intraosteal infüzyonları.
 • Ozonlanmış sıvıların ve yağların ağızdan alınması.
 • Ozon-oksijen gaz karışımlarının rektal insuflasyonu.
 • Ozonun inhalatif uygulaması.
 • Ozonlanmış su ince dispersiyonlarının inhalatif uygulaması.

3. Hastane enfeksiyonu profilaksisi

 • Hastane odalarının ozon-oksijen karışımları ile sanitasyonu.

Ozon tedavisinin etki mekanizmaları

 1. Bakterisidal etki (Bakteri öldürücü etki)
 2. Virisidal etki (virüs öldürücü etki)
 3. Mantar öldürücü etki (fungisidal)
 4. Homeostaz üzerinde sistemik onarıcı etki:
  • Kanın oksijen taşıma özelliklerinde iyileşme;
  • Pro- ve antioksidan sistemlerin aktivasyonu;
  • Kanın mikro ve makro akış özelliklerinde iyileşme;
  • Homeostazın aktivasyonu;
  • Hemopoezin uyarılması;
  • Karbonhidrat, protein, lipid metabolizmasının aktivasyonu (biyoenerjetik, biyosentetik etkiler);
  • Biyolojik olarak aktif maddelerin oluşumunun aktivasyonu;
  • Ozonun immünmodülatör etkisi (küçük dozlarda immünostimülasyon, yüksek dozlarda immünosupresyon);
  • Analjezik etki;
  • Ozonun detoksikasyon etkisi.

Ürolojide Ozon Tedavisinin Kullanım Alanları

Sistit (Mesane iltihabı)

Ozonun antimikrobik ve detoksikasyon yapıcı özellikleri akut ve kronik sistit tedavisinde başarıyla kullanılmaktadır.

Ozonlanmış kristalloidlerin intravezikal kullanımı, enterokok, Proteus, koli basilinin büyümesini baskılayarak veya konsantrasyonunu (koloni oluşturan ünite/ml) önemli ölçüde azaltarak ve idrarda yanma gibi şikayetleri tamamen ortadan kaldırarak iyi kanıtlanmış bir sanatif ve anti-enflamatuar etki yaratır.

Önerilen ozon tedavisi yöntemleri:

- Foley 3 yollu kateter aracılığıyla ozonlanmış salin solüsyonu ile mesane irrigasyonları.

Yakın sonuçlar birincil enfeksiyon odağının, yaygın, akut ve kronik sistitin %100 iyileştiğini göstermiştir. Bir seans sonrası hastaların çoğu dizüri (idrarda yanma) rahatsızlıklarında azalma, ağrı hissinin ortadan kalkması, genel durumun iyileşmesi, performanslarında artış olduğunu bildirmiştir.

Tedavi sürecinden sonra hastaların %75'inin idrarında patojenik floraya rastlanmamış, %18'inde ise mikrobiyolojik inceleme, mikrofloranın iyi bilinen ve çoğunlukla kullanılan antibiyotiklere karşı duyarlılığında artış olduğunu göstermiştir.

Mesane irrigasyonu ile 3 seanstan sonrasında hastalarda iyileşme yapılan incelemelerde de kanıtlanmıştır.  Ozon bakteriyi öldürmekle kalmaz, bakterilerin mesane yüzeyine tutunmasını önler ve mesane yüzeyine masaj yapıcı etkisi vardır. Enfeksiyonun kendisini hem de sonrasında oluşabilecek belirtileri de tedavi eder.

Ozonlanmış salin solüsyonunun intrakaviter kullanımının, mevcut antibiyotiklerin çoğuna dirençli mikroorganizmaların neden olduğu sistitlerde ve açık mesane ameliyatından sonra uzun süren sistitlerde, kavitede yıkama drenaj sistemi olduğunda özellikle etkili olduğu kanıtlanmıştır.

Cinsel Yolla Bulaşabilen Hastalıklar

İnsanlarda görülen enfeksiyonlar içinde üreme sistemi enfeksiyonları önemli bir yer tutar. Klamidya, ureoplasma, mikoplasma, viral enfeksiyonlar enfeksiyonları kısırlığın da sebepleri arasındadır. Cinsel temas yoluyla bulaşabilen 20'den fazla etken, cinsel yolla bulaşabilen hastalıkları indükler.

Erkek hastalarda lokalize klamidya enfeksiyonu ana formları şunlardır: üretrit - %30-50, üretro-prostatit - %26-46 ve genç erkeklerde epididimit - %35-50. Kadınlarda primer klamidya enfeksiyonu vakaların %30-60'ında servikal kanalda ve/veya üretrada gelişir ve bulaşmanın artması durumunda endometrit, adenjit, salpenjit, ooforit ve primer veya postprimer infertilite, spontan abortusa yol açar.

Klamidyanın teşhis ve tedavisinin karmaşıklığı, bugün bilinen dört türü ile açıklanmaktadır: Chlamydia trachomatis, C.psittaci, C.pneumouiae, C.pecorum. Ürogenital organların mukoza zarlarının epitel hücrelerine adapte olan klamidyanın ürogenital klonları C.trachomatis 15 immünotipe ve C.psittaci - 10 immünotipe sahiptir.

Geleneksel dönüştürücü ajanların-antibiyotiklerin kullanımı, L-form bakterilere benzer şekilde anormal, hücre duvarında farklı kusurlara sahip klamidya formların oluşumuna yol açabilir. En önemlisi, klamidyanın bağışıklık sistemi hücrelerinde- polimorfonükleer lökositler ve makrofajlar- hayatta kalma yeteneğidir.

Ürogenital enfeksiyon için tipik olan hücresel bağışıklığın baskılanması ve lökositlerin sindirim fonksiyonunun bozulması, hastalığın nüksetmesinin nedeni olarak kabul edilen gonokok, L-formları, trikomonas ve klamidyanın endobiyositozuna yol açar.

Kompleks ozon tedavisi bağışıklık sisteminde iyileşmeye, bağışıklık sistemi hücrelerinin fonksiyonel aktivitesinin restorasyonuna, biyosenozun normalleşmesine, lipid peroksidasyon süreçlerinin inhibisyonuna, organizmanın kendi antioksidan mekanizmalarının aktivasyonuna yol açarak kronik inflamatuar ürogenital süreçlerin şiddetlenmesinin tasfiyesine ve etken maddenin ortadan kaldırılmasına neden olur.

Önerilen ozon tedavisi yöntemleri

 • Ozonlanmış salin solüsyonunun intravenöz infüzyonu;
 • Ozon ile minör otohemoterapi;
 • Ozonlanmış salin solüsyonu ile üretra durulama;
 • Lokal uygulamalar veya mikroenemler için ozonlanmış zeytinyağı.

Ozon tedavisi uygun antibiyotik tedavisinin yanında destekleyici, bağışıklığı günlendirici veya enfeksiyon nedeniyle oluşan komplikasyonların tedavisinde uygulanabilir.

Tedavi sırasında vakaların yaklaşık %97'sinde hızlı ve stabil pozitif klinik-laboratuvar dinamikleri ortaya çıkar. 4-5 seans sonrası patolojik semptomlar (ağrı, üretral kaşıntı, üretral sekresyon) kaybolur. Subjektif semptomların ortadan kalkması ile birlikte mukoza süpüratif endoservisit, akut ve kronik endometrit, adneksit, kronik prostatit remisyona girer.

T-helpers aracılığıyla T-lenfositlerinde önemli bir artış, immünoglobulin titresinde bir artış, nötrofil granülositlerin fagositik aktivitesinde bir artış, bağışıklığın aktivasyonu ile sonuçlanan dolaşımdaki immün komplekslerin plazma seviyesinde önemli bir azalma söz konusudur. Lipid peroksidasyonunun son ürünlerinin kan seviyesinde azalma ve antioksidan aktivitede artış tespit edilmiştir. Mikrofloranın iyi bilinen ve en çok kullanılan antibiyotiklere karşı duyarlılığında bir artış gözlemlenmiştir. Ozon tedavisi uygulandıktan sonra stabil remisyona girilir.

Kronik Prostatit

Kronik prostatit enfeksiyonunun patogenezinde bakterinin saldırganlığı ve hastanın buna immun yanıtı önemli bir rol oynamaktadır. Antibiyotiklere dirençli mikroorganizma klonlarının ortaya çıkması, uygulanan tedavinin etkinliğini önemli ölçüde azaltmıştır, bu nedenle patolojik odak üzerinde yeni etki yöntemlerine ihtiyaç vardır.

Bakteriyel saldırganlığın bastırılması ve patolojik durumun ortadan kaldırılması için en umut verici yöntemlerden biri tıbbi ozon kullanımıdır.

Önerilen ozon tedavisi yöntemleri

 • İntravenöz ozonlanmış salin solüsyonu infüzyonları;
 • Rektal ozon insüflasyonları;
 • Ozonlanmış salin solüsyonunun sonda ile üretral yolla verilmesi.

Uygulanan tedavinin etkinliği klinik semptomların gerilemesi, prostatik sıvıda mikroflora üremesinin olmaması, ultrason sonuçlarının dinamiği ve prostatik salgının viskozitesindeki değişikliklere göre değerlendirilmiştir.

Ozon tedavisi sayesinde hem klinik hem de laboratuvar değelerinde olumlu sonuçlar elde edildiği ve kronik prostatitin tedavi süresinin kısaldığı tespit edilmiştir. Sonuçta, kronik prostatitin patogenezindeki ana sebeplerden biri, prostatın kanallarının tıkanması, prostatın kan dolaşım bozuklukları ve dirençli enfeksiyonlardır. Bu nedenle, prostatit tedavisinde olumlu bir sonuç elde etmek için, prostatın dış akış kanallarının geçirgenliğini, prostatik salgının yönlendirilmesini (drenaj) ve lokal mikrosirkülasyonu yeniden sağlayabilen yöntemleri içermelidir.

Kronik prostatitin etkin tedavi yöntemi, prostat üzerinde eş zamanlı transüretral ve transrektal etki sağlar. Eş zamanlı uygulanan ESWT tedavisi ile prostat kan akımı sağlanmış ve düşük yoğunluklu şok dalgaları ile hücresel aktivite sağlanmış olur. Yine uygulanan ozon tedavisi ile kronik prostatit çok daha hızlı ve etkin tedavi edilmiş olur. Ozon tedavisi ile kan akımı artırılıp, detoksifiye edici edici etki ile diğer tedavilerin başarı oranını artırır.

Kronik Piyelonefrit

Kronik piyelonefrit tedavisinde medikal ozon, anti-enflamatuar ve anti-mikrobiyal bir ajan olarak kullanılmaktadır. Gram-negatif bakteriler gram-pozitif bakterilere göre ozona daha az duyarlı olsa da, ozon tedavisinin özellikle tıbbi tedavinin başarısız olduğu durumlarda oldukça etkili olduğu kanıtlanmıştır.

Ozonun bakterisidal etkisi, lökositler tarafından hidrojen peroksitlerin üretiminde artış yoluyla fagositozun uyarılmasını içerirken, kronik enfeksiyonlarda H2O2 oluşmaz veya çok az oluşur. Ozonun lenfositler ve monositler üzerindeki etkisi, enerji özelliklerinde bir artışa, yani sadece fagositik özelliklerde değil, aynı zamanda sitokinlerin, özellikle de interlökinlerin üretiminde bir artışa neden olur. Bunlar kronik piyelonefritte bozulan hücresel ve humoral bağışıklığı normalleştirir. Hücresel bağışıklığın etkinliğini gösteren T-katillerin oluşumunun artması, immünoglobulinlerin sentezinden sorumlu olan B-lenfositlerin aktivitesini düzenleyen T-yardımcıların ve T-baskılayıcıların oluşumunun optimize edilmesi söz konusudur.

Bu şekilde ozon tedavisi bağışıklık sistemini düzenleyici bir etki yaratır. Ozon, fosfolipidlerin ve lipoproteinlerin oksidasyonu sayesinde membran entegrasyonunu yok ederek bakterileri doğrudan etkiler, mikrobiyal hücreye nüfuz eder, sitoplazma maddesiyle, özellikle de DNA ile reaksiyona girer ve bakterilerin çoğalmasını bozar. Ayrıca, enfeksiyöz ajanlara karşı toksisite, ancak hastaya karşı değil, bakterilerin yüksek organizmaların karakteristik özelliği olan enzimatik antioksidan mekanizmalara sahip olmamasıyla açıklanmaktadır.

Gizli, hafif seyreden kronik piyelonefrit durumunda ozon tedavisi hem monoterapi olarak hem de anti-enflamatuar ajanlarla birlikte kullanılabilir. Ağırlaşma döneminde kompleks tedavi tercih edilir. Ozonun etkisi altında mikroorganizmaların antiseptikler ve antibiyotikler gibi tıbbi ajanlara karşı daha hassas olduğunu bilmek önemlidir.

Önerilen ozon tedavisi yöntemleri

 • İntravenöz ozonlanmış salin solüsyonu infüzyonları;
 • Rektal ozon insüflasyonları;
 • Ozon ile majör otohemoterapi;
 • Ozon ile minör otohemoterapi;

İlk 2 seans sonrası hastaların çoğu genel durumlarının düzeldiğini, halsizliklerinin kaybolduğunu, dizüri rahatsızlıklarının azaldığını bildirmektedir. 4-5 seans sonrası lökositüri ve bakteriüride belirgin bir azalma, kan indekslerinin değerlerinde düzelme görülür.

Litotripsi (Taş kırma veya taş ameliyatı) öncesi ve sonrasında intravenöz ozonlanmış fizyolojik salin infüzyonları kullanılarak iyi tedavi sonuçları alınmıştır.

Ürolojik Kanserler:

Doku oksijen seviyesini artırıp, bağışıklığı uyarıp, kan akımını artırdığı için destek amacıyla pek çok kanser hastasında destek tedavi olarak günümüzde uygulanmaktadır. Kemoterapinin veya cerrahi tedavinin oluştuğu komplikasyonların tedavisinde immun sistemi uyarıcı etkisinden faydalanılır.

Sertleşme bozukluğu (erektil disfonksiyon)

Peniste sertleşmeyi sağlayan kavernöz cisimlerin süngerisimsi yapısı sayesinde kan ile dolmasıdır. Ozon uygulaması ile penis kan akımında artış sağlanmaktadır. Yapılan deneysel araştırmalar ozonun özellikle diabetik hastalarda sertleşme sorunun tedavisinde uygulanmasına dair olumlu sonuçlar bildirmiştir.

İlginizi Çekebilir

Yorumlar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

TOP