Şok Dalga Tedavisi (ESWT) Nedir? – Dr. Tepeler

ESWT Nedir?

1970’lerde bir Alman firması tarafından geliştirilen şok dalga tedavisi ilk olarak Münih’de bir üniversitede böbrek taşlarının tedavisinde kullanıldı. Daha sonra idrar kanalı (üreter), idrar kesesi (mesane) taşlarında da uygulanmasıyla ameliyata ihtiyaç duyulmadığı için büyük bir yenilik olarak kabul edilebilir. Taş hastalığı tedavisinde bugün hala teknolojik olarak geliştirilmiş yeni cihazlar ile başarıyla uygulanmaktadır.

Şok dalga tedavileri daha sonra safra kesesi ve tükrük bezi taşlarında da uygulansa da başarılı sonuçlar bildirilmemiştir. Öte yandan kas eklem rahatsızlıklarında bugün yaygın olarak kullanılan bir yöntem haline gelmiştir.

Erektil disfonksiyon tedavisinde uygulanması sonrası sonuçları ilk olarak 2010 yılında bildirildi.Günümüzde hafif-orta erektil disfonksiyon tedavisinde önerilmektedir.

İçindekiler

ESWT nasıl etki gösterir?

Sertleşme bozukluğunda penis kan akımı bozulduğu için ESWT oldukça etkilidir. Yapılan çalışmalarda düşük yoğunluklu (low intensity) şok dalgalarının (Li-ESWT) uygulandığı dokuda mikro travmaya sebep olarak dokunun yenilenmesini, kanlanmasını ve yeni damar oluşumunu uyaran büyüme ve yenilenme faktörleri (VEGF) salgılanmasına sebep olduğu gösterildi. Ayrıca peniste kan damarlarının genişlemesine sebep olan nitrik oksit (NO) sentezi de artmaktadır. Nitrik oksit ereksiyondan sorumlu en önemli maddelerden biridir. Kök hücre aktivasyonu ve doku yenilenmesi de Li-ESWT sonrası ereksiyona olumlu etki yapmaktadır.

İşlem nasıl uygulanır?

Düşük yoğunluklu şok dalga tedavisi (Li-ESWT) ile 5-10 mega-pascal enerji haftalık 1-2 seans şeklinde 5-10 hafta boyunca uygulanır. Genellikle tercih edilen 6-12 seanstır.

İletişime Geç

Bir jenaratör içeren ana cihazda üretilen şok dalgaları bir başlık ile uygulanan bölgeye iletilir. Bu başlık ile işlem penisin uç, orta ve alt gövde kısmına ve köklerine uygulanır. Cihaz frekansı dakikada 120 atım ve her atım şiddeti 0.09mJ/mm2 gücünde olacak şekilde ayarlanır ve her bölgeye 300 atım toplam 1500 atım yapılırHer seans yaklaşık 15 dakika sürer. İşlem sırasında düşük enerji kullanıldığı için lokal ağrı kesici uygulaması gerekmez. İşlem sonrası normal günlük hayata dönülebilir. Hastanın aç veya tok olması işleme engel değildir. Ofiste uygulanabilir. Hastaneye yatış gibi işlemler gerekmez.

ESWT’nin yan etkileri var mıdır?

Li-ESWT’nin şimdiye kadar bildirilmiş herhangi bir yan etkisi yoktur. Hasta takiplerinde kısa veya uzun dönem sonuçların bildirildiği araştırmalarda işlemin yan etki açısından güvenli olduğu vurgulanmaktadır. Kan sulandırıcı kullanan kişilerde de güvenle uygulanabilir. Yaş sınırı yoktur.

ESWT hangi hastalara önerilmektedir?

  • Özellikle hafif veya orta şiddetli vaskülojenik erektil disfonksiyon hastaları
  • Peyroni hastalığı
  • Kronik prostatit

Erektil disfonksiyon tedavisinde ESWT

Yapılan araştırmalarda PDE-5i (sertleşme sağlayan ilaçlar) daha önce kullanıp fayda gören hastalarda ESWT özellikle cinsel fonksiyonlarında bariz bir düzelme sağlamaktadır.

İlaçlardan fayda görmeyen hastaların bir kısmında ilaçtan fayda görür hale geldiği gösterilmiştir.

Özetle hafif ve orta şiddetli sertleşme bozukluğu olan hastalarda özellikle faydalı olmaktadır. İşlem öncesi hastaların detaylı değerlendirilerek uygun hastaların seçilmesi işlemin başarısını artıracaktır.

Diyabet veya kalp hastalıklarına bağlı, radikal prostatektomi sonrası gelişen ve psikojenik erektil disfonksiyon tedavisinde güvenle uygulanabilir.

Peyroni Hastalığında ESWT

Peyroni nedir?

Peniste korpus kavernozumları saran tunika albugineada sert yapıda fibröz plakların oluşumuyla seyreden bir hastalıktır. Toplumda ilerleyen yaşlarda %3-8 oranında görülür. Peniste ağrı, şekil bozukluğu, açılanma, incelme, küçülme ve sertleşme bozukluğuna sebep olabilir.

Peyroni hastalığına ait özellikle ağrı şikayeti ile başlayan akut faz yaklaşık 12-24 ay kadar sürer. Sonraki döneme stabil faz denir ve ağrı yerini şekil bozukluğu alır.

ESWT Peyroni hastalarında fayda sağlar mı?

Yapılan araştırmalarda ESWT’nin özellikle akut fazda yapılan hastalarda ağrı şikayetinde düzelme, plak boyutunda küçülme ve sertleşme sorununda düzelme olduğu gösterilmiştir. Akut faz sonrası stabil dönemde ise ESWT’nin etkinliği gösterilmemiştir.

Sonuç olarak Peyroni hastalığında ESWT, seçilmiş sınırlı hasta grubunda uygulanabilmektedir.

KRONİK PROSTATİT / KRONİK PELVİK AĞRIDA ESWT

Bu hasta grubunda yapılan araştırmalarda hastaların yaşam kalitesine olumlu etkisi olduğu, işeme şikayetlerinde ve sertleşme bozukluğunda fayda sağladığı gösterilmiştir.

İşlem erektil disfonksiyon tedavisi protokolü gibi haftada 2 gün ve her seansta 1500 atım şeklinde uygulanır. Uygulama bölgesi perineal bölge yani yumurtalıkların arka kısmı, anüsün ön kısmıdır.

İlginizi Çekebilir

Yorumlar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

TOP